Showroom piano tại Hà Nội: 242 Nguyễn Lân, Q. Thanh Xuân
Kho đàn piano tại Hà Nội: 103/53 Đức Giang, Q. Long Biên
Kho đàn piano tại Hồ Chí Minh: 121/13 Lê Thị Riêng, QI
Kho đàn piano tại Đà Nẵng: 23 Lưu Quý Kỳ, H.C. Bắc, Q. Hải Châu

Danh mục đàn Piano

Danh sách đàn Piano sắp về ngày 23/4/2016

Rate this post
HA NOI  IMPORT EXPORT TRADING INSTRUMENT CO., LTD
No. Brand Name Model Serial No. Color Size P BDY KEY PIN ACT SDB
1 YAMAHA C3 1169026 BLK 183 2 B B+ A A A
2 YAMAHA G2E 1903810 BLK 169 2 B B+ A B+ A
3 BAYERN U107 201651 BLK 108 3 B B+ A B+ A
4 EARL WINDSOR W114 122085 BLK 131 3 B A A A A
5 FLORA F20 101240 MG(P) 125 3 B A A A A
6 MORGENSTERN MU2 770448 MG(P) 122 3 B A A A A
7 MORGENSTERN MU5 730353 WN(P) 132 3 B B+ A B+ A
8 RUBITZ&SONS KI200S 1317265 MG(P) 122 3 B A A A A
9 STEINER U3M 790812 MG(P) 131 3 B B+ A B+ A
10 WAGNER HW30 109907 BLK 133 3 B A A A A
11 WEINBERGER WB110 1845915 BLK 110 3 B+ B+ A B+ A
12 YAMAHA HQ100BWn 5374712 WN(NM) 121 3 B B+ A B+ A
13 YAMAHA SX100BL 4938070 BLK 121 3 A A A A A
14 YAMAHA U1E 896912 BLK 121 3 B A A B+ A
15 YAMAHA U1H 1451975 BLK 121 3 B B+ A B+ A
16 YAMAHA U1H 1691008 BLK 121 3 B B+ A B+ A
17 YAMAHA U1H 2250092 BLK 121 3 B B+ A A A
18 YAMAHA U1H 2331372 BLK 121 3 B B+ A A A
19 YAMAHA U2G 1261193 BLK 127 3 B B+ A B+ A
20 YAMAHA U2H 1664655 BLK 127 3 B B+ A B+ A
21 YAMAHA U3F 1071455 BLK 131 3 B A A B+ A
22 YAMAHA U3H 1789980 BLK 131 3 B A A B+ A
23 YAMAHA U3H 2277198 BLK 131 3 B B+ A B+ A
24 YAMAHA U3H 2715384 BLK 131 3 B A A B+ A
25 YAMAHA U3H 2855362 BLK 131 3 B A A B+ A
26 YAMAHA U3M 3627839 BLK 131 3 B B+ A B+ A
27 YAMAHA UX 3007910 BLK 131 3 B A A B+ A
28 YAMAHA UX 3217945 BLK 131 3 B B+ A A A
29 YAMAHA W106 3006541 WN(P) 131 3 B A A B+ A
30 YAMAHA W106B 3345113 WN(P) 131 3 B A A B+ A
31 YAMAHA W3ABiC 5039348 MG(P) 131 3 B+ B+ A B+ A
32 YAMAHA YU10 6082549 WHT(P) 121 3 B+ A A A A
33 YAMAHA YUA 3018878 BLK 131 3 B B+ B+ B+ A
Tìm kiếm nhiều nhất
Vận chuyển đàn Piano Mua Bán đàn Piano Kawai KU2 chụp ảnh với đàn piano ký hiệu pedal trên bản nhạc thuê đàn piano hà nội nên mua đàn piano cơ loại nào Piano Kraus

Danh sách Piano nổi bật

094.430.6861
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon