Showroom piano tại Hà Nội: 242 Nguyễn Lân, Q. Thanh Xuân
Kho đàn piano tại Hà Nội: 103/53 Đức Giang, Q. Long Biên
Kho đàn piano tại Hồ Chí Minh: 121/13 Lê Thị Riêng, QI
Kho đàn piano tại Đà Nẵng: 23 Lưu Quý Kỳ, H.C. Bắc, Q. Hải Châu

Danh mục đàn Piano

Kiểm tra năm sản xuất của đàn Piano

5/5 - (1 bình chọn)

Piano là loại nhạc cụ có tuổi thọ lâu năm, để biết được năm sản xuất của đàn piano công ty Kpiano xin gửi đến quý khách cách để nhận biết năm sản xuất của từng dòng đàn Piano Yamaha như sau:

1. ĐÀN PIANO YAMAHA UPRIGHT – Đàn piano đứng

MODEL PEDAL SERIAL. NO. YEAR
Đàn Piano NO.20 2 40000 – 60000 1947-1953
Đàn Piano G2A

Đàn Piano G3A

Đàn Piano G5A

2 60000 – 600000 1954-1967
Đàn Piano G2D

Đàn Piano G3D

Đàn Piano G5D

2 600000 – 1230000 1967-1971
Đàn Piano G2E

Đàn Piano G3E

Đàn Piano G5E

2 1230000 – 4250000 1971-1985
Đàn Piano G2A

Đàn Piano G3A

Đàn Piano G5A

3 4250000 – 4700000 1985-1988
Đàn Piano G1B

Đàn Piano G2B

Đàn Piano G3B

Đàn Piano G5B

3 4700000 – 4890000 1988-1990
Đàn Piano G1E

Đàn Piano G2E

Đàn Piano G3E

Đàn Piano G5E

3 4890000 – 5360000 1990-1994
Đàn Piano C3 2 650000 – 1040000 1967-1970
Đàn Piano C3B 2 1230000 – 3010000 1971-1979
Đàn Piano C3

Đàn Piano C5

2 3010000 – 4250000 1979-1985
Đàn Piano C3A

Đàn Piano C5A

3 4250000 – 4700000 1985-1988
Đàn Piano C3B

Đàn Piano C5B

3 4700000 – 4890000 1988-1990
Đàn Piano C3E

Đàn Piano C5E

3 4890000 – 5360000 1990-1994
Đàn Piano G7 2 60000 – 600000 1954-1967
Đàn Piano C7 2 600000 – 2150000 1967-1975
Đàn Piano C7B 2 2150000 – 3010000 1975-1979
Đàn Piano C7 3 3010000 – 3780000 1979-1983
Đàn Piano C7A 3 3780000 – 4700000 1983-1988
Đàn Piano C7B 3 4700000 – 4890000 1988-1990
Đàn Piano C7E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
Đàn Piano S400B 3 3580000 – 4850000 1982-1990
Đàn Piano S400E 3 4850000 – 5310000 1990-1994
Đàn Piano S700E 3 4790000 – 5310000 1989-1994
Đàn Piano A1 3 5270000 – 5360000 1993-1994
Đàn Piano A1S 3 5360000 – 5460000 1994-1996
Đàn Piano A1R 3 5360000 – 1994-1999
Đàn Piano S4

Đàn Piano S6

3 5310000 – 1994-
Đàn Piano CF 3 600000 – 4990000 1967-1991
Đàn Piano CF

Đàn Piano III

3 3750000 – 1983-
Đàn Piano CF

Đàn Piano III-S

3 4990000 – 1991-

2. Đàn Piano Yamaha Grand – ĐÀN PIANO NẰM

MODEL PEDAL SERIAL. NO. YEAR
Đàn Piano NO.20 2 40000 – 60000 1947-1953
Đàn Piano G2A

Đàn Piano G3A

Đàn Piano G5A

2 60000 – 600000 1954-1967
Đàn Piano G2D

Đàn Piano G3D

Đàn Piano G5D

2 600000 – 1230000 1967-1971
Đàn Piano G2E

Đàn Piano G3E

Đàn Piano G5E

2 1230000 – 4250000 1971-1985
Đàn Piano G2A

Đàn Piano G3A

Đàn Piano G5A

3 4250000 – 4700000 1985-1988
Đàn Piano G1B

Đàn Piano G2B

Đàn Piano G3B

Đàn Piano G5B

3 4700000 – 4890000 1988-1990
Đàn Piano G1E

Đàn Piano G2E

Đàn Piano G3E

Đàn Piano G5E

3 4890000 – 5360000 1990-1994
Đàn Piano C3 2 650000 – 1040000 1967-1970
Đàn Piano C3B 2 1230000 – 3010000 1971-1979
Đàn Piano C3

Đàn Piano C5

2 3010000 – 4250000 1979-1985
Đàn Piano C3A

Đàn Piano C5A

3 4250000 – 4700000 1985-1988
Đàn Piano C3B

Đàn Piano C5B

3 4700000 – 4890000 1988-1990
Đàn Piano C3E

Đàn Piano C5E

3 4890000 – 5360000 1990-1994
Đàn Piano G7 2 60000 – 600000 1954-1967
Đàn Piano C7 2 600000 – 2150000 1967-1975
Đàn Piano C7B 2 2150000 – 3010000 1975-1979
Đàn Piano C7 3 3010000 – 3780000 1979-1983
Đàn Piano C7A 3 3780000 – 4700000 1983-1988
Đàn Piano C7B 3 4700000 – 4890000 1988-1990
Đàn Piano C7E 3 4890000 – 5360000 1990-1994
Đàn Piano S400B 3 3580000 – 4850000 1982-1990
Đàn Piano S400E 3 4850000 – 5310000 1990-1994
Đàn Piano S700E 3 4790000 – 5310000 1989-1994
Đàn Piano A1 3 5270000 – 5360000 1993-1994
Đàn Piano A1S 3 5360000 – 5460000 1994-1996
Đàn Piano A1R 3 5360000 – 1994-1999
Đàn Piano S4

Đàn Piano S6

3 5310000 – 1994-
Đàn Piano CF 3 600000 – 4990000 1967-1991
Đàn Piano CF

Đàn Piano III

3 3750000 – 1983-
Đàn Piano CF

Đàn Piano III-S

3 4990000 – 1991-
Tìm kiếm nhiều nhất
Vận chuyển đàn Piano Mua Bán đàn Piano Kawai KU2 chụp ảnh với đàn piano ký hiệu pedal trên bản nhạc thuê đàn piano hà nội nên mua đàn piano cơ loại nào Piano Kraus

Danh sách Piano nổi bật

094.430.6861
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon